Archaeological Museum of Nafplion / Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου


The Archaeological Museum of Nafplion is situated in Syntagma (Constitution) Square, in the centre of the old town. The three storey building was built by the Venetians in 1713 and served as barracks.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της παλιάς πόλης.  Το τριόροφο κτήριο κτίστηκε από τους Ενετούς το 1713 και χρησίμευε σαν αποθήκες του Ναυτικού.

The ground flour houses the 4th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquitites, Department of Archaeology of Argolida and the first and second floors houses the Museum.

Στο ισόγειο βρίσκεται ή Δ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Αργολίδας και στον πρώτο και δεύτερο όροφο λειτουργεί το Μουσείο.
If you are visiting Nafplion or the region of Argolis, you should not miss a visit to the Museum.

The renovated musuem exhibits 2,000 artifacts that cover a period of 33,000 years, from the Prehistoric to the Neolithic period, Mycenaean period, Classical, Hellenistic to Roman periods from all over the prefecture of Argolid, except Argos, Lerna, Mycenae and the Sanctuary of Asklipios in Epidavros, which are exhibited in their respective local museums.

Εάν επισκεφτείτε το Νομό Αργολίδας, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε και το Μουσείο Ναυπλίου.

Στο ανακαινισμένο μουσείο εκτίθενται 2.000 αντικείμενα που καλύπτουν μια περίοδο 33,000 χρόνων, από την προϊστορική εποχή, την παλαιολιθική, τη νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού, την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο από όλο το νομό της Αργολίδος.    Δεν περιλαμβάνεται το Άργος, η Λέρνα, οι Μυκήνες και το Ασκληπιείο Επιδαύρου, τα οποία στεγάζονται σε τοπικά μουσεία.

What you will be seeing in my post is just a fragment of what you will see if you visit the Museum.

Αυτά που θα δείτε στην ανάρτησή μου είναι απλώς ένα μικρό μέρος από τα εκθέματα.

Terracotta Votive Shield (early 7th century b.C.) – Πήλινη Αναθηματική Ασπίδα (αρχές 7ου αιώνα π.Χ.)

Projection of image on one of the shields – Προβολή εικόνων που βρίσκονται στη μία Ασπίδα

Projection of image on jars – Προβολή εικόνων από τα αγγεία.

Terracotta ceremonial masks, 7th century b.C. – Πήλινα τελετουργικά προσωπεία 7ος αι π.Χ.

Paleolithic Period – Παλαιολιθική Περίοδος

Reconstruction of Grave – Αναπαράσταση Τάφου

Jewels – Κοσμήματα

Reconstruction of Houses – Αναπαράσταση Οικιών

Ορθογώνιο τμήμα δαπέδου επιστρωμένου με κονίαμα με παράσταση δελφινιών –

Τίρυνθα Ανάκτορο 13ος αι π.Χ.

Whelk shell, used as scoop – Κοχύλι Κουτάλα

Strainer (450 – 350 b.C.) – Ηθμός (σουρωτήρι) (450 – 350 π.Χ.)

Cooler – Ψυκτήρας

Fruitstand (5800 – 5300 b.C.) – Καρποδόχες (Φρουτοθήκη) (5800 – 5300 π.Χ.)

Griddle tray, tripod cooking pot, tripod griddle tray etc. (5800 – 5300 b.C.) – Μαγειρικά Σκεύη

Ladle (5800 – 5300 b.C.) – Κουτάλα (5800 – 5300 π.Χ.)

Multiple vase, 1450 – 1400 b.C. – Πολλαπλό Αγγείο 1450 – 1400 π.Χ.

Burial Jar, flask, double jug, cups – Διάφορα αγγεία: ταφικός πίθος, κλειστό αγγείο, διπλό αγγείο, κανάτα, κύπελλα

Cups, jugs, pyxis* – Κύπελλα – κανάτες – πυξίδα

*Pyxis (pl. pyxides) vessels with lids used to keep valuable objects, such as jewels etc.

Πυξίδα = δοχεία με καπάκι για να φυλάνε τα πολύτιμα αντικείμενα

Pyxis with horses on lid. Ornaments of an equilateral cross (swastika) was an ornament used in Greek Classical Antiquity. (Found at Assini 750 – 735 b.C.)

Πυξίδα με άλογα στο καπάκι

Pyxis – Πυξίδα

Pythos (2700 – 2200 b.C.) – Πίθος (2700 – 2200 π.Χ)

Alabastron (Chamber tomb 1450 – 1400 b.C.) – Αλάβαστρον (θαλαμωτός τάφος)

Bronze Helmets – Χάλικνα Κράνη

Bronze pin, fishhook, obsidian arrowhead, spoon, tongs, saw, tweezers, knife,daggers, hooks, tools, spearheads, shoulder guard and other tools

Χάλκινα εργαλεία και αντικείμενα

Bronze pyxides – Χάλκινες ΠυξίδεςBronze basin, knife, jug, bowl, mirror – Χάλκινη λεκάνη, χάλκινο ταψί κλπ

Bronze Dagger with silver rivets

Fragments of Silver Cup, painted in the metal inlay technique – Τμήμα αργυρού κυπέλλου  διακοσμημένου με την τεχνική της ζωγραφικής με μέταλλο

Bronze necklace – Χάλκινο περιδέραιο

Bronze armour – Χάλκινη Πανοπλία

The renowned Dendra Panoply (cuirass), the only one of its kind that has been found and dates back to the 15th century BC, featuring a helment made from boar tusks.

Η ξακουστή πανοπλία βρέθηκε στο Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Δενδρών (15 αι π.Χ.) και οδοντοφρακτο κράνος και χάλκινες παραγναθίδες.